Produkty

IntelliVIX

Opis

 • IntelliVIX jest oprogramowaniem, które umożliwia stworzenie  inteligentnego systemu monitoringu. IntelliVIX analizuje obraz z kamer CCTV lub nagrań w czasie rzeczywistym. Potrafi wykrywać, śledzić oraz klasyfikować poruszające się obiekty. System automatycznie informuje operatora o wystąpieniu zdefiniowanego zdarzenia oferując w dowolnej chwili możliwość nagrywania, odtwarzania oraz wyszukiwania zapisanych zdarzeń.
 • W przypadku wykrycia sklasyfikowanego obiektu dla zdefiniowanego zdarzenia, system poinformuje operatora w czasie rzeczywistym. Operator może zapisać nagranie wideo, dane obiektu, metadane zdarzenia oraz na ich podstawie błyskawicznie przeszukać całe nagranie.

Koncept

intellivix_arch

Funkcjonalności

 • Analiza obrazu w czasie rzeczywistym
  • Analiza obrazu w czasie rzeczywistym z rozmaitych kamer CCTV
  • Śledzenie, wykrywanie oraz klasyfikowanie poruszających się obiektów
  • Obsługa protokołów RTSP oraz Onvif
  • Technologia wykrywania bez względu na szumy otoczenia (poruszające się elementy otoczenia, interferencja światła itp.)
  • Ciągłe śledzenie poruszającego się obiektu
  • Rozróżnianie nachodzących na siebie obiektów
  • Klasyfikacja wykrytego obiektu jako: człowiek, pojazd lub inny obiekt
  • Filtrowanie obiektów na podstawie wybranych atrybutów (np. rozmiar, kolor)
  • Filtrowanie obiektów według rzeczywistego rozmiaru na podstawie odległości obiektu od kamery

noktowizja

fale

 • Wykrywanie zdarzeń na podstawie zdefiniowanych reguł
  • Analiza zachowania wykrytych obiektów
  • Definiowanie wielu rodzajów zdarzeń dla jednego strumienia wideo
  • Możliwość definiowania modułu analizy obrazu (włóczęgostwo, przekraczanie wirtualnych ścieżek, wirtualne ogrodzenie, wykrywanie kierunku ruchu obiektu, zatrzymanie pojazdu, wykrycie upadku, grupowanie, porzucony obiekt, zniknięcie przedmiotu, przemoc, dym, płomienie, natężenie ruchu, niebezpieczny poziom wody, czas bez ruchu itp.)

włóczęgostwo

kierunek

dym

płomienie

liczenie osób

porzucenie

wirtualna granica

grupowanie

wykrywanie upadku

wirtualna kamera PTZ

 • Automatyczne śledzenie PTZ
  • Automatyczne śledzenie PTZ oparte na zależności kamer: master/slave (kamery nadrzędne i podległe)
   • Współdziałanie poprzez kombinację kamer nadrzędnych Master (wykrywanie) i kamer podległych Slave (śledzenie PTZ)  
    Technologia śledzenia wektorowego. Ustawienie priorytetu śledzenia poprzez wybór obszaru wykrycia zdarzenia. Przybliżenie i oddalenie na podstawie wykrytego rozmiaru obiektu oraz dystansu pomiędzy kamerą a  obiektem. Intuicyjny interfejs (wskaż i kliknij). Manualne wyznaczenie obiektu do śledzenia. Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (wykrycie poszukiwanego pojazdu)
  • Wirtualne śledzenie PTZ
Na obrazku widoczna kamera 360 i cztery widoki nagrane kamerą.
 • Wykrywanie i śledzenie twarzy
  • Wykrywanie twarzy (zielony box dla wykrytej twarzy)
intellivix_trace_face
 • Wiek / płeć / znajdowanie twarzy, algorytm oparty na technologii sieci neuronowych  (Deep Learning)
  • Model CNNs
  • NVIDIA CUDA GPU
  • Szacowanie wieku oraz płci
  • Pomiar czasu uwagi
  • Rozpoznawanie twarzy: czarna lista, RANK-5
intellivix_deep_learning
 • Nagrywanie / wyszukiwanie / odtwarzanie
  • Zastosowanie Multi-Stream
   • Pierwszy stream : analiza obrazu i wyświetlanie wideo
   • Drugi stream : nagrywanie i wyświetlanie wideo
  • Transmisja RTSP
  • Tryb wyszukiwania na osi czasu
  • Opcje inteligentnego wyszukiwania na podstawie typu obiektu lub zdarzenia
  • Tryb wyszukiwania w trybie termicznym i wyszukiwanie na podstawie trajektorii ruchu obiektu
  • Odtwarzanie według wyniku wyszukiwania: funkcja kontroli prędkości odtwarzania
  • Szukaj zadanej tablicy rejestracyjnej
  • Szukaj według wieku / płci / wyniku rozpoznawanej twarzy, (wyszukiwanie informacji na podstawie bazy danych zawartej w IntelliVIX-FRS)
intellivix_record_search_play_display_1
intellivix_record_search_play_display_2
intellivix_record_search_play_display_3
intellivix_record_search_play_display_4

liczenie obiektów z termicznego obrazu

Produkty

 • IntelliVIX-G100 / G200 / M200P / M200F / P400
Funkcja G100 G200 M200P M200F P400
Analiza wideo: wykrywanie obiektu / śledzenie / klasyfikacja / filtr O O O O O
Wykrywanie zdarzeń: Podejrzane zachowanie, Wirtualna granica, Wirtualne ogrodzenie, Kierunek ruchu, Zatrzymanie pojazdu, Zgrupowanie, Pozostawienie przedmiotu, Usunięcie przedmiotu, Przemoc, Dym, Ogień, Natężenia ruchu, Niebezpieczny poziom wody, Czas oczekiwania O O O O O
Automatyczne śledzenie PTZ O O O O
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR) O
Wykrywanie twarzy / Szacowanie Wieku / Wskazanie płci O
Stabilizacja obrazu, widok panoramiczny, nawigacja, przełączanie pomiędzy kamerami, śledzenie PTZ O
 • IntelliVIX-FRS: Platforma umożliwiająca rozpoznawanie twarzy
  • System współdziała z oprogramowaniem M200F, identyfikuje twarze, uczy się i przesyła wynik do M200F
 • IntelliVIX-MRS: Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie systemem monitoringu
  • Oprogramowanie służące do zarządzania konfiguracją systemów monitoringu opartych na Intellivix G100 / G200 / M200P / M200F / P400
 • IntelliVIX-RAS: systemu zdalnego dostępu
  • Oprogramowanie, które łączy się z Intellivix G100 / G200 / M200P / M200F / P400 i umożliwia kontrolę zdalną
  • Analiza wideo: Konfiguracja / Wyszukiwanie / Odtwarzanie

VA SDK

Opis

 • Wykorzystywany przez system IntelliVIX moduł analizy obrazu "IntelliVIX-VA Engine", służy do inteligentnego nadzoru CCTV
 • Intellivix-VA Engine udostępnia SDK w formie biblioteki C / C++ z pakietem testowym  oraz próbną wersją oprogramowania.
vasdk

Funkcjonalności

 • Kompatybilność z systemem Linux: możliwość podłączania kamer NVR oraz IP
 • Oprogramowanie dostępne w wersji próbnej
 • Wykrywanie / śledzenie / klasyfikacja obiektów
 • Wykrywanie zdarzeń na podstawie wybranych reguł
  PanoVIX

PanoVIX

Opis

Na rozwiązanie PanoVIX składa się kamera panoramiczna o polu widzenia 180 stopni oraz dedykowane oprogramowanie. Obraz z 4 kamer o rozdzielczości 4 MP jest łączony poprzez technologię łączenia obrazu (Stiching Technology). Kamera w czasie rzeczywistym tworzy obraz panoramiczny. Rozwiązanie oferuje możliwość powiększenia obszaru zainteresowania, wirtualną kamerę PTZ oraz możliwość rejestracji obrazu. Dodatkowo, PanoVIX oferuje możliwość stosowania modułów analizy obrazu.

panovix_overview

Funkcjonalności

 • Kamera panoramiczna PanoVIX
  • Zintegrowane 4 kamery IP o rozdzielczości 3 MP
  • 3 doświetlające moduły LED dla monitoringu nocnego
  • Łatwy montaż kamery
  • Uszczelniona obudowa, optymalny do zastosowań zewnętrznych
  • Automatyczne przełączanie tryby monitoringu dzięki czujnikowi CDS
  • Wbudowana grzałka i wiatrak chłodzący
  • Konstrukcja zapobiegająca skraplaniu się wody
 • Wyświetlanie i kontrola
  • Operator ma możliwość pracowania na automatycznie generowanym obrazie panoramicznym.
  • Łatwa kontrola wirtualnej kamery PTZ przy pomocy kursora myszy lub joytstick'a
  • Automatyczna korekcja jasności obrazu
 • Nagrywanie i odtwarzanie
  • Nagrywanie obrazu panoramicznego - 30 klatek na sekundę
  • Nagrywanie powiększonego obrazu z wirtualnej kamery PTZ
  • Wygodne opcje wyszukiwania zarejestrowanych zdarzeń
panovix_architecture

Wideo

 • nagranie w dziennym świetle

 • nagranie w nocy

Kamera dalekiego zasięgu

Opis

Kamera obrotowa dalekiego zasięgu iCMS w połączeniu z możliwościami systemu IntelliVIX daje możliwość precyzyjnego monitorowania na duże odległości. Rozwiązanie posiada możliwość zdalnej kontroli PTZ, podglądu w czasie rzeczywistym, tworzenia presetów lokalizacji, oznaczanie obiektów/ lokalizacji, analityki obrazu, nagrywanie i odtwarzanie. System umożliwia inteligentne wyszukiwanie w obrębie zgromadzonych nagrań. Możliwość integracji z już istniejącym system monitoringu.

kamera_dalekiego_zasiegu

Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych

Opis

LPR (License Plate Recognition) jest modułem analizy obrazu, który umożliwia odczyt numerów rejestracyjnych pojazdu. System IntelliVIX umożliwia przypisanie informacji określającej status danego pojazdu w bazie danych. Moduł LPR może zostać wykorzystany dla automatycznego udzielania dostępu pojazdom, wyszukiwania pojazdów skradzionych itp.

iMasker

Opis

 • Aby zapobiec nielegalnemu wykorzystywaniu wideo i zadbać o kwestię prywatności, podczas eksportowania nagrań wideo, program umożliwia automatyczną lub ręczną funkcję maskowania konkretnych obiektów
 • IMasker składa się z managera, edytora i odtwarzacza. Manager zarządza plikami wideo i wygenerowanymi w edytorze plikami. Edytor obsługuje funkcję maskowania (ręcznego lub automatyczego), a odtwarzacz służy do sprawdzenia nagrania z nałożonym maskowaniem.
imasker_overview

Funkcjonalności

 • szyfrowanie metadanych
 • szyfrowanie plików - opcjonalne
 • ręczne, automatyczne maskowanie: wykrywanie twarzy, wykrywanie obiektu
 • edycja maskowania
 • Imasker Player
 • odtwarzanie zaszyfrowanych i zamaskowanych plików
imasker_feature

iSLD

Opis

ISDL jest systemem kierunkowego wykrywania dźwięku, który może wykryć lokalizację zdefiniowanego dźwięku, takiego jak "krzyk", "dźwięk eksplozji" i skierować kamerę obrotową w kierunku źródła dźwięku.

Funkcjonalności

 • wysokiej jakości czujnik dźwięku
 • lokalizacja źródła dźwięku, nagrywanie dźwięków
 • wykrywanie kierunku dźwięku, niezależnie od hałasu otoczenia
 • wielokierunkowe wykrywanie dźwięku
 • natychmiastowe nawigowanie kamery PTZ w momencie wykrycia zdefiniowanego dźwięku
 • daleki zasięg detekcji dźwięku
 • aktywacja alarmu

Bezpieczny Basen
IntelliVIX DPS  : Drowning Prevention System

Opis

IntelliVIX-DPS100 jest modułem analizy obrazu, który w czasie rzeczywistym wykrywa topienie się obiektu. W momencie wystąpienia zdarzenia ratownik zostanie poinformowany przez system o potencjalnym zagrożeniu. Na pakiet IntelliVIX-DPS100 składają się wodoodporne kamery wraz z modułem analizy obrazu, tablica wyświetlająca lokalizację wykrytego obiektu oraz lampa ostrzegawcza z wbudowanym głośnikiem alarmowy.

Koncepcja:

intellivix_rozwiazanie_basenowe

Sposób działania systemu:

schemat_dzialania_systemu_bezpieczny_basen

Wideo: